abhishek
04-09-14 8 Hits


Talent Gram Yojana मार्फत भारतात ज्या नोकरीच्या संधी,उपक्रम उपलब्ध होतील ते ग्रामिण विभागातील जे युवक Talent Gram Yojana सोबत जोडले जातील त्यांना या संधीची माहिती उपलब्ध होईल.
http://www.talentgramyojana.com/Contact:+91 – 7767933224 / 5 / 6 / 7.

India(Any State)


  Send Message   Phone: 918483865403


Report this ad