bán PAC | vuhoangco.com.vn

Details:
Published 11-07-19

Description

Vũ Hoàng là công ty hóa chất uy tín trong việc cung cấp sản phẩm Poly Aluminium Chloride (PAC). Chúng tôi luôn dẫn đầu trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm hóa chất. Xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm PAC.

Liên hệ chúng tôi:-

Vu Hoang chemical and environmental technology Co., Ltd

vuhoang@vuhoangco.com.vn

Lot H1-2, Dai Dong Hoan Son Industrial Park

Tien Du District

Bac Ninh Province

790000

+84 024 3382 9999
QR code

Search

Help & Support

Please write to us if you need any further information.
support@ads4world.com