jai
01-07-11 1 Hits


<font><font><font><font>CURSOS EN PRÁCTICA DE CERTIFICACIÓN EN PNL Y DE COACHING INTEGRAL. </font></font></font></font><br><font><font><font><font>A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIALES. </font></font></font></font><br><font><font><font><font>CERTIFICACIÓN HOMOLOGADA POR LA FEDERACION NACIONAL DE PNL (NFNLP)</font></font></font></font><br>

Miami


  Send Message   Phone: 305 742 572


Report this ad